AKTUELLT

Nyhetsbrev sep 14 - Adhu Awiti 1939-2014

Unna de här barnen en framtid!

Spåren efter aids har gjort en tredjedel föräldralösa.
Utan stöd riskeras onda cirklar av stagnation och förtryck.

Oindoföreningen har i tio års tid bidragit till utvecklingsinsatser på landsbygden i närheten av Victoriasjön i västra Kenya. Vi arbetar tillsammans med en lokal organisation som vi känner väl och som har gedigen kunskap om området.

Elever på Oindoskolan.

 

Bidragen från Sverige har väckt hopp. Flera skolor har fått bättre standard, skoltoaletter finns på plats, vattentankar har byggts, träd har planterats och områdets första skolbibliotek har inrättats.  

En stor satsning har gällt utbildning för vuxna inom områden som hälsa, Hiv/Aids, miljökunskap, jordbruk och småföretagsamhet. Ämnen som demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan män och kvinnor har också ingått. 

En särskilt viktigt program är sponsring av skolavgifter för enskilda elever som inte har råd att fortsätta sin utbildning efter grundskolan. Eftersom så många saknar föräldrar är behovet av sponsorer enormt stort.

Flickor med bördor.

 

 

 

 

Hjälp oss fortsätta på den inslagna vägen, Du också

 

 

Oindoföreningens PlusGirokonto: 129 14 73-5

© Svenska Oindoföreningen
webmaster: Urban Lithner